Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
Làm thử cho Trịnh Xuân Thanh đi...
Làm được ta đưa vào phủ chủ tịch làm cố vấn ngay và luôn...
NẾU TA THẾ VÀO CHỔ CỦA TXT THÌ SỐ TIỀN TA HỐT CHẮC CHẮN SẼ CƯỢT TXT GẤP 1000 LẦN VÌ TA CÓ ĐU HỌC MỸ VÀ CÓ TRÍ KHÔN VƯỢT BẬC SO VỚI TXT.
TXT Ủ TỜ LÀ ĐÚNG. CÒN TA THÌ KHÔNG.
VÌ TA THÌ CÓ QUYỀN Q8N HỐI LỘ THAM NHŨNG CÒN THẰNG KHÁC THÌ KHÔNG CÓ QUYỀN.
GIỐNG NHƯ CON Ả NÀO ĐẤY CHỈ CÓ THỂ LÀM BÉ CHO TA THÌ ĐƯỢC, HỢP LÝ CÒN CHO THẰNG KHÁC CHỞ ĐI DÙ ĐI CÔNG VIỆC THÌ KHÔNG THỂ...
ĐẶC QUYỀN CỦA KẺ TÀI BA DANH TIẾNG LẪY LỪNG VÀ GIÀU CÓ NÓ KHÁC MỌI THẰNG KHÁC NÀ NHƯ THẾ.