DO CHỈ CÓ DR.LONIST ĐỊNH QUAY VỀ VIETNAM SAU KHI VỀ HƯU ( CÒN ĐẠI PHU NHƠN THÌ KHÔNG KHOÁI HỒI CỐ QUỐC ) CHO NÊN DR.LONIST KHÔNG MUỐN BỎ PHÍ TUỔI GIÀ MÀ MUỐN ĐẶT CHÂN VÀO CHÍNH TRƯỜNG CỦA VIETNAM....VỚI CHỨC DANH CỐ VẦN CẤP CAO CHO TỔNG BÍ THƯ
HAHA..