đào mộ phát, giờ cái box thần quyền này rời đi sạch bóng rồi nhỉ , còn ai ở lại diễn đàn này ko ta???