Kính chào chư vị thúc bá cô dì cậu mợ cùng các huynh đệ tỷ muội anh chị em gần xa...
Kính chào các đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa cùng các chiến sĩ trên cả nước...

Tại hạ đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa....

Rất mong gặp lại các chư vị đã và đang tham gia diễn đàn từ năm 2008 đến nay...
Mong các chư vị vào điểm danh họp mặt đầu xuân cái....

Ai không vào ta ban nick hết....