Tkd có tham gia phong trào thiền kim tự tháp cũa tổ chức PSSA việt nam và đây là lần đầu tiên tkd thực hiện thiền tập. Mỗi một nhóm thiền đều có một người dẫn thiền hết sức tâm huyết và sẳn sàng chia sẻ nhửng kiến thức về thiền tập cũng như kinh nghiệm với học viên. Có một vấn đề là mỗi buổi thiền nhóm đều có nhạc thiền làm nền khi thì là tiếng sáo, âm thanh thiên nhiên, khi thì là tiếng nhạc cùng với tiếng người lầm rầm đọc kinh.

Phương pháp thiền của PSSA là thiền định.

Theo hiểu biết nông cạn của tkd thì thiền thực sự sẽ không dùng nhạc. Vì cứ quen nghe nhạc để thiền định thì khi không có nhạc ta sẽ thiền ra sao?

Vì là người mới thực hành thiền tập hiểu biết còn rất nông cạn kính mong chư huynh chỉ giáo để tkd được đi theo phương pháp thiền đúng đắn. Chân thành cảm ơn các vị huynh đệ!