Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuanfodacon Xem Bài Gởi
Sự thực thì Tuanfodacon đã đặt lòng tin tưởng tuyệt đối nơi Nhu Lai, Giáo pháp mà Nhu Lai đã tuyên thuyết cùng toàn thể tăng đoàn. Và sẽ không có bất cứ một điều gì có thể làm lay chuyển niềm tin này. Về câu chuyện đã nêu, Tuanfodacon cũng có cùng suy nghĩ với các Quý hiền hữu. Một lần nữa, xin chân thành cám ơn!
- Lành thay, hiền hữu có niềm tin tuyệt đối với các thiện pháp nương nơi Tam Bảo. SMC xin mượn comment của hiền hữu mà chia sẻ thêm một chút. Lẽ ra SMC chia sẽ ở topic "Đôi nét về cái nhìn bản thân về Phật Giáo" của bạn @Người Học Phật, vì SMC nghĩ đây là comment chia sẻ về cái nhìn bản thân, nhưng SMC thấy topic này có vẻ phù hợp hơn, để nói về việc hủy hoại thân thể như vị này, hoặc các vị đốt hương trên đầu 6 chấm, 9 chấm gì đó...

Trước khi tiếp cận Đại Tạng Kinh Việt Nam do Cố HT.Thích Minh Châu dịch Việt từ ngôn ngữ Pali, SMC cũng như phần lớn mọi người là quy y. Sau đó thì hằng ngày đến chùa tụng kinh, chùa có lễ lộc gì thì đến phụ quý Sư (công quả). Thỉnh thoảng thì chùa cũng tổ chức đi phóng sanh, qua các chùa khác trì chú - hỗ trợ (những chùa còn nghèo, mới xây...). Sáng sớm thì thức dậy sớm gõ mỏ tụng kinh. Và SMC nghĩ rằng: mình sẽ làm như vậy đến hết đời! SMC lúc bấy giờ cho như vậy là "Tu", là đạo Phật.

Rồi một ngày nọ, SMC vô tình xem được phim theo kiểu hoạt hình về chuyện đức Phật thuyết pháp cho 5 anh em ông Kiều Trần Như. SMC bị thu hút bởi cái gọi là "con đường trung đạo", không lợi dưỡng cũng không hành hạ ép xác... Nhưng lúc này cũng chưa biết được gì. Và cũng như nhiều người, hiểu trung đạo theo cái kiểu "ở giữa", chằng hạn: trắng-đen thì trung đạo là không trắng không đen; hiểu theo cái kiểu "không chấp"... mà thực sự ra là không dám nói vì nói ra là mình bị chấp... Nên nó cứ kiểu sao sao ấy, không giải thích được.

Bẵng đi một thời gian, SMC tự dưng đặt ra một hỏi cho bản thân: Đức Phật dạy do Vô Minh và Ái Dục nên chúng ta khổ đau. Có trí tuệ mới diệt được vô minh, mới giải thoát. Vậy, làm như vậy (tụng kinh, trì chú, đi làm này làm kia...) thì có sanh ra được trí tuệ không?

Cuối cùng qua nhiều nhân duyên, SMC biết đọc và học Đại Tạng Kinh, rồi tư duy, hệ thống lại tất cả những gì mình biết và bất ngờ với những gì mình THẤY được. SMC xin chia sẻ lại với hiền hữu để chúng ta học tập tốt hơn, có hệ thống hơn, biết mình đang ở đâu để tiện việc bước tiếp.

SMC rút ra một số kinh nghiệm (qua đọc Đại Tạng Kinh) rằng: Trí tuệ được hình thành do quá trình học từ từ, hành từ từ, không có bất thình lình nhập vào chánh trí. Trí tuệ cũng cần có quá trình Học -> Hành -> Thành.

SMC chợt nhận ra rằng: việc nghe - đọc - học - hành --> chỉ là pháp học. Ví dụ: hành niệm xứ, thấy hiểu được khổ-vô thường-vô ngã (lúc này chỉ là cái hiểu) là pháp học.

Sau đó, tâm khởi sanh nhàm chán các ác & bất thiện pháp; nhàm chán sắc-thinh-hương-vị-xúc-pháp; nhàm chán 5 thủ uẩn; hành động xả ly - từ khước- ly tham ái là pháp hành.

* Tu chứng tứ thánh đạo là tuệ học (tuệ hiểu)
* Chứng được tuệ giải thoát một trong tám Niết Bàn mới gọi là tuệ hành. (tuệ ly tham)
* Còn khi chứng đạt Lậu Tận Minh đắc thánh trí viên mãn 4 Thánh đế, 3 luân, 12 thể hành mới gọi là tuệ thành. (tuệ giải thoát)

Cho đến lúc này, SMC mới hiểu rõ thế nào về Bậc Hữu Học. SMC từng nhầm lẫn giữa hành pháp và pháp hành, chẳng ngờ hành pháp là thuộc pháp học chứ không phải pháp hành.

-> Tuệ học do hành pháp (nghe đọc học hành) mà có.
-> Tuệ hành do ly tham mà có
-> Tuệ thành do giải thoát mà có.

===> Do đó, SMC thường hay mỉm cười với những câu nói, đại loại: tầm chương trích cú hoài cũng vô ích; lo hành đi; không biết chứng cái gì chưa mà nói huyên thuyên; giải thoát-trí tuệ không nằm trong câu chữ; chấp câu chữ....v...v.... ===> Mà thật ra là do học không kỹ, thì lấy gì mà hành!

Cũng giống như nhiều người hay hỏi: Có đắc chưa? Cả ngàn năm nay có ai chứng?... -> vì họ cứ đinh ninh rằng: chứng là phải là Phật, là có thần thông, biết tuốt quá khứ vị lai... nhưng lại quên đó là Quả, mà không kể đến những vị đắc Đạo!

Do đó, việc chia sẽ như thế này, trên diễn đàn, chỉ thuộc vào pháp học. Sau đó, áp dụng nó để tu tập tậm ly tham, ly ác pháp. ---> Tâm giải thoát (nhờ vào đời sống Phạm hạnh) ---> Bất động tâm giải thoát ---> hướng đến Tam Minh ---> Minh sanh, Vô minh diệt.

===> Từ đó cho thấy, việc hủy hoại thân thể hay một phần thân thể không đem đến lợi ích gì trong pháp học, pháp hành. Nên việc này là không cần thiết.

Vị hữu học học tập,
Hành trì đường chánh trực,
Trong diệt tận ác pháp,
Là trí bậc thứ nhất,

Tiếp đến là chánh trí,
Chánh trí này vô thượng,

Tiếp theo chánh trí ấy,
Chính là sự giải thoát,
Giải thoát trí vô thượng,
Trong diệt tận, trí khôn,
Với các loại, kiết sử,
Ðược đoạn tận ở đây,

Không phải kẻ biếng nhác,
Kẻ ngu, không biết gì,
Có thể chứng ngộ được
Niết-bàn vô thượng này,
Sự giải thoát hoàn toàn,
Tất cả mọi trói buộc."


Trích kinh "Phật thuyết như vậy" - Tiểu Bộ kinh - Đại Tạng Kinh Việt Nam

Kính chia sẻ cùng hiền hữu. Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT