-

- chào các thầy , cùng các sư huynh đệ

-
mình hành thiền , được hơn 1 năm ,có được chút ít an lạc , nhưng vừa qua , có chút vấn đề vướng mắc , nhờ các thầy , các sư huynh đệ giúp cho ý kiến

- mỗi sáng , mình dậy 3 giờ sáng , uống 1 ly cà phê đen không đường , vệ sinh sáng xong , khoảng 3g40 ,công phu sáng khoảng trên / dưới 2 tiêng xong , bắt đầu hành thiền ,
thời gian thiền , sau hơn 1 năm tập chuyên cần , mình ngồi được khoang 60 / 75 phút , cảm được ít nhiều được thanh tịnh , an lạc ...

2 tháng trước , mình quyết định bỏ ly cà phê sáng ( vì cảm thấy , đây là giới cấm cuối cùng mình còn vướng mắc ...)

- đầu tiên, mình tạm ngừng công phu buổi sáng ( lăng nghiêm + thập chú ) thì thời gian hành thiền bị giãm bớt , chỉ còn được 45/ 50 phút

- tiếp tục bỏ ly cà phê sáng , thì tuần lễ đầu , không còn hành thiền được , ( chỉ còn khoảng 20/ 25 phút )
2 tuần kế tiếp , công phu thiền được 30/ 40 phút

quan trọng hơn hết , là sự thanh tịnh & an lạc trong khi hành thiền , lẩn đời sống sinh hoạt thường ngày , hoàn toàn không còn ...

hiện mình đang băng khoăng , có nên uống lại ly cà phê đen mỗi buổi sáng hay không ? ly cà phê này , có phạm phải 1 trong năm giới cấp hay không ?, ly cà phê này có thật cần thiết để trợ thiền cho mình hay không ?

kính mong các thầy , cùng các sư huynh đệ hành thiền có kinh nghiệm cho ý kiến ...