mình ở hải dương rất mong được các sư huynh và sư tỷ chỉ bảo. mình muốn học cơ bản của yoga . muốn học từ con số 0. mong các sư huynh sư tỷ nào đã học qua xin chỉ dạy một chút