Chén 8 phần đơn giản chỉ là có lỗ thoát nước trong phần nhô lên giữa chén. Ai làm trong ngành xử lý nước hoặc hóa chất thì quá hiểu nguyên lý đơn giản này. khi nước cao quá 80% thể tích chén thì nước sẽ tràn vào cái lỗ ở giữa chén và chảy xuống đáy. Chén này chỉ đắt ở điểm có tuổi thọ lâu năm mà thôi :)