Dạ con cảm ơn Bác đã động viên ạ . Con vẫn tin vào nhân duyên và chuyện tâm linh ạ.con có tín ngưỡng và cũng năng đọc và nghe kinh điển Phật giáo ạ.