SUY NGHĨ CỦA MÌNH AI CŨNG THẤY ĐƯỢC CẢ. HÌNH DUNG 1 CÁI GÌ THÌ AI CŨNG THẤY ĐƯỢC CẢ....ĐI THẦY RỒI,THẦY NÓI LÀ BỊ AI ĐÓ CHO BINH GIA THEO GIÁM SÁT,CÓ NHỜ THẦY PHÁ MÀ KO HẾT.CŨNG ĐÃ GẦN 3 THÁNG RỒI.ĐANG THẬT SỰ BẾ TẮC,
NHỜ CÁC CAO NHÂN GIÚP ĐỠ VỚI Ạ !
TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY CÓ AI BỊ ĐỌC SUY NGHĨ GIỐNG MÌNH KO CHO MÌNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT VỚI .Cảm ơn !!!!