Kính chào các huynh đệ. Em bị rối loạn tình đình cũng khá nặng, e cũng uốn thuốc hơn 2 tháng mà chưa thấy hiệu quả nhiều. Kính xin các huynh đệ ai biết cách tập khí công nào chữa được bệnh rối loạn tiền đình thì chỉ giúp em với. Xin chân thành cảm tạ.