Trích dẫn Nguyên văn bởi Người học Phật Xem Bài Gởi
Ng ta hay trồng cỏ móng tay trc nhà á da vac :)
Hồi giờ chưa biết cây cỏ này luôn á....chỉ biết cây lá móng tay thôi...