Trích dẫn Nguyên văn bởi vohuu_vothuc Xem Bài Gởi
Mạo muội xin góp vài lời nếu có sai sót xin bỏ qua giùm thanks,
Phật 3 mặt hoặc 4 mặt hay là Quán Thế Âm nghìn tay ...... là những lúc chiến đấu với những thế lực bên cõi Tam Giới, nếu nói sai thì mong thầy Minh Thông bỏ qua và góp ý giùm thanks.
TAM GIỚI = NGŨ HÀNH THƯỢNG GIỚI
NGŨ HÀNH TRUNG GIỚI
NGŨ HÀNH HẠ GIỚI
CUỘC CHIẾN PHẢI LÀ KHÔNG TẦM THƯỜNG