Trích dẫn Nguyên văn bởi Giga Xem Bài Gởi
A Di Đà Phật, thấy đạo hữu Diệu Âm Pháp Tiến lại tiếp tục tinh tấn trên con đường chia sẻ chánh Pháp, thật hoan hỉ lắm thay.

Về vấn đề Niết Bàn, thiết nghĩ, chúng ta không nên bàn tiếp về vấn đề này nữa vì thật ra những gì chúng ta đang nói chỉ như những người đang ngồi trong phòng tối mà đoán mò ở thế giới bên ngoài xấu ra sao, đẹp ra sao. Thật là buồn cười lắm thay.

Cho mình hỏi, ở đây có ai đã chứng được Niết Bàn rồi?
Nếu có, xin chia sẻ với mọi người Niết Bàn là như thế nào được không?

Nếu chưa chứng được Niết Bàn mà nói Niết Bàn là như thế này, là như thế kia thì hoàn toàn chỉ là TƯỞNG tri, không hề có một chút tham khảo nào.
Phàm chỉ có bậc thánh quả, các vị Tổ sư mới có QUYỀN, có KHẢ NĂNG để nói về Niết Bàn còn nếu chúng ta nói, khẳng định về nó thì đó gọi là LỘNG NGÔN, rất nguy hiểm.

hihihihihih
Niết Bàn còn gọi là :
" Cội nguồn Bồ Đề "
Nghỉa là : Thân An -Tâm Tịnh
(Tượng : cây Bồ đề và Phật ,tiểu ở chổ nào ?,đại ở chổ nào?)

Tất cả Muôn Loài đều có .
Đả có sao còn gọi " Chứng " hay " Chẳng Chứng "
tùy duyên mà " Nói " ,tùy duyên mà Hành ,học ở chổ nào thì nói ở chổ đó.
có cái " Nhìn " như Phật ( thật),mới nói như Phật (thật )

Ngày nay gọi là " Môi Sinh " (môi trường sống )

chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.