Không ngạc nhiên về điều này, thủa xưa VN theo chế độ mẫu hệ, vai trò của phụ nữ cầm trịch, bây giờ cơ bản vẫn thế. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của VN là của Hai Bà Trưng.

Phụ nữ VN làm tất cả mọi việc, còn đàn ông làm các việc còn lại.

Chủ yếu là truyền giống, hì