Mới tìm hiểu định nghĩa về thuốc nam và thuốc bắc, TD được biết:

Thuốc nam: thuốc ko có trong được điển + được trồng ở Việt Nam
Thuốc bắc: có tên trong dược điển. Nên nếu trồng ở VN mà có tên trong dược điển thì cũng gọi là thuốc bắc.

ở VN đa phần là nguồn thuốc lấy từ TQ (70%). còn 30% mới ở VN. Nên khả năng nhiễm độc như chủ thớt nói khá cao. ko biết có thiết bị nào check độ độc này ngoài cách thử trên chính cơ thể mình và sau 1 thời gian mới biết ko nhỉ ???