NHỮNG AI DÙ NAM HAY NỮ...GIÀ HAY TRẺ CÓ VẤN ĐỀ VỀ CÁC THỨ LÔNG THÌ LIÊN LẠC DR.LONIST ĐỂ BỐC THUỐC AN LÔNG..
CỨ NHÌN NHÚM LÔNG ĐẦU LE THE ƯỚT NHẸP CỦA DR.LONIST THÌ RÕ.
RIÊNG PHÁI NỮ RỤNG ĐÂU THỔI ĐẤY