Do Dr.Lonist là loài khiêm tốn không háo danh lẫn tham tiền hám của ( chỉ hay khoe khoang khoác lác gia sản kếch sù của lũ đàn bà được vu cáo là si mê ngài mà thôi ) nên mặc dù đã chữa được bệnh ung thư máu nhưng ngài Lonist cương quyết úm kỹ ở trong quần, không công bố ra cho thế giới để cứu người.
Nên nay xuất hiện 1 vị thần y như thế này thì cũng không khiến cho Dr.Lonist no nắng về cái giải Nobel Y học sẽ bị giật giành.
Thầy đâu mà giỏi thế

1/ Cai nghiện điều trị không quá 60 ngày.
2/ Sida điều trị không quá 120 ngày lành hẳn không uống thuốc..
3/ Tiểu đường điều trị không quá 3 ngày.

Theo tại hạ thì Dr.Lonist nên nhờ vị thần y này chữa bẹnh đái đường cho mình.
Hahaha.

SVCZ YouTube Player
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.