Hay có nhẽ Dr.Lonist lại ưa thích mẫu tượng đài này??

Bậc toàn tri toàn giác toàn tập như Dr.Lonist đã khai mở được con mắt thứ 3 nằm dọc... được phật nhập xác mỗi khi hành nghề(nguyên văn) chắc chắn biết rõ nắm rõ Luật nhân quả.
Nhưng không có thứ tội ác bẩn tưởi nào mà lại không làm... ấy là do tự tin khả năng thần thông bùa chú có thể nghiền nát đập tan cái gọi nà NUẬT GIỜI.
Bằng chứng là thằn y võ hoàng yên chỉ tồn tại có 14 năm còn Dr.Lonist thì đã hoành hành và ngoi đầu suốt ½ thế kỷ... và dự là còn leo cao hơn nữa.
Mong nắm thay.