PHÁT HIỆN RA DR.LONIST CÓ RẤT NHIỀU NÉT GIỐNG ĐẶNG TIỂU BÌNH.
BẰNG CHỨNG LÀ HÀNG CHÂN MÀY QUÝ TƯỚNG THƯA NGẮN BỆCH BẠC.
SỚM.MUỘN GÌ DR.LONIST CŨNG LEO GHẾ LÃNH ĐẠO NHƯ BÌNH.BEFORE

AFTER