Bạn làm 1 chuyến du lịch qua Thái Lan ấy..... thỉnh Dì Quắc về ... giống kiểu thần tài của mình vậy đó