Đại hạn hiện tại (23->32) ở cung Thê là đại hạn khắc xuất: gặp nhiều khó khăn trở ngại, nhưng nếu có nhiều nổ lực và cố gắng phấn đấu thì cũng sẽ vượt qua ..
Năm Dậu này 29 tuổi, sao Thổ Tú chiếu mệnh, Thổ Tú tuy không phải là hung tinh nhưng bị mệnh mộc tương khắc nên mưu sự thì tuy có kết quả nhưng không xứng ý toại lòng. Tâm trí bất an, dễ gặp tiểu nhân quấy phá.

Tiểu hạn vào cung Di có Hổ nhập chủ nên phải phòng vì nữ nhân mà phá tài, kiện tụng, bệnh tật, nhiều việc lo buồn. Chỉ nên nổ lực trong công việc, khó mà phát triển về mặt đầu tư. Dễ có giấc mơ dữ.
Dự định đi đâu thì đi không được, dự định làm gì thì làm không được. Đề phòng té ngã, thất bại.
Đầu tư thường thua thiệt do thiếu sáng suốt, tính toán không kỹ.