Cách thở trên giúp giảm mệt mỏi nhưng không hẳn là khí công. Tập hít vào thở ra nhẹ nhàng là được rồi. Cũng có thể tập thở ra dài hơi hít vào tự nhiên(thả lỏng hơi thở).
Còn nói chung khí công cũng giống như việc thay đổi áp suất trong cơ thể, vận động nội tạng, tập đúng thì khỏe, tập sai áp suất cao thì đứt mạch máu não, sai nữa thì trĩ ngoaih.