em nghe nói dòng lâm tế mỗi đời sư phụ chỉ truyền pháp cho 1 đệ tử. Vậy các anh chị em trên diễn đàn cho mình hỏi có ai biết bất kỳ 1 truyền nhân của dòng lâm tế không.