3 chữ Phúc Lộc Thọ thôi mà, thay vì viết trên giấy trắng mực đen thì chuyển sang giấy vàng mực đỏ. Chưa thấy quyển sách nào có hình như trên là bùa hay phù gì cả. Nhưng người cũng có thể sáng tác ra bùa, chú, tùy theo ý thích. Nghĩ sao thì là vậy, công dụng thì chắc 3 chữ trên đã rõ nghĩa hết rồi.