THÔNG ĐIỆP TỪ DUNGSE GARAB DORJE RINPOCHE
Saga Dawa là tháng của những công đức với Phật tử Tây Tạng. Dawa nghĩa là tháng trong tiếng Tạng và Saga hay Saka là tên của một vì sao xuất hiện trên bầu trời trong tháng Tư Âm lịch Tây Tạng.
Saga Dawa cũng là tháng kỷ niệm Phật đản sinh, đạt giác ngộ và nhập diệt.


Đây là một tháng đặc biệt dành cho việc "tích lũy công đức".
Với các Phật tử, tháng Saga Dawa là thời điểm cát tường nhất cho các hành động thiện lành. Và vào ngày Saga Dawa Duchen, công đức của các hành động thiện lành được nhân lên một trăm nghìn lần.


Vì thế, chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội lớn lao này. Có nhiều cách thức để tích lũy công đức nhưng tôi sẽ gợi ý một vài trong số chúng từ quan điểm của tôi dành cho những vị có niềm tin vơi tôi.
Từ ngày 16/5 đến 13/6/2018,
1) HÃY ĂN CHAY
2) Trì tụng 100 biến Te-ya-tha Om Mu-ni Mu-ni Ma-ha Mu-na-ye Swa-ha mỗi ngày
3) Đảm bảo rằng bạn sẽ chuyển thông điệp này đến ít nhất ba người bạn!Chúc mọi điều tốt lành,
Saga Dawa An Lành
Cầu mong chư Phật gia hộ!

~ DUNGSE GARAB DORJE RINPOCHE