Villa ( trước 1954 ) của Dr.Lonist ở Hà nội ngay sát bên cạnh villa của Cụ Bô........