Trích dẫn Nguyên văn bởi thục quyên Xem Bài Gởi
ha ha ...gọi tớ nà SUUUUUUFUUUUUU đi
tớ sẻ độ đệ tử rời bỏ chốn HỒNG TRẦN
có yêu quái bảo vệ sư phụ