Thực sự là tiểu bối, chán cảnh nhân thế hồng trần rồi ạ. Muốn tìm thầy học đạo. Càng xa lánh chốn hồng trần càng tốt ạ. Tiểu bối cảm ơn.