Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
Theo tôi bạn theo lời Phật Tổ: “tự thắp đuốc lên mà đi”.
Bạn nên đi như các vị sư thời Phật chưa nhập Niêt Bàn: ba y một bát + 1 bồ đoàn. Xin ăn và ăn đúng giờ Ngọ.
Bạn cần đọc kỹ các kinh Phật để có ai hỏi bạn có thể trả lời được với những lời từ tâm mình ra.
Theo tôi nghĩ nếu bạn ngồi kiết già đọc kinh sẽ có người đến cho tiền. Bạn chỉ nói là xin đồ ăn thôi.
đước bán ở đâu dzị ????????????????