Cảm ơn thiện chí và tâm huyết bạn đã dành cho nhóm. Chúc bạn sớm tìm được công cụ bảo mật tốt hơn cho nhóm. Giữa thời buổi trung tâm tiếng Anh mọc lên như nấm, có một group cho những người tự học tham gia quý giá vô cùng.