Trích dẫn Nguyên văn bởi ông nội thầy bùa Xem Bài Gởi
ối giời ơi người học phật sao mất dạy thế.....................

cái tâm để đâu ?
Từ hồi giờ chỉ có đời dạy và sư phụ dạy nên tính ra trước đó cũng mất dạy hơi bị lâu, học được mỗi việc "Biết điều" hồi giờ thôi :3
Không biết tâm ở chi mô :3
Có ai cho biết tâm ở mô ? :3