Nick tui cũng đai nâu mà không được quyền xem profile thành viên khác là sao? Tui muốn xem các bài ai viết hay hay thì tui hay vào profile của họ để tìm thêm bài họ viết để đọc. Trước vẫn được mà sao giờ lại không được? Ad coi lại giùm coi sao? Thank you!