Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
Đã xem xét...cứ từ từ bình tĩnh....
Hà Nội không vội được đâu...
Chờ đợi là hạnh phúc hay là kết thúc của nổi đau😂