Mình cũng có người bạn đăng ký nick mới nhưng chưa nhận được mail kích hoạt. Nick của bạn ấy là: kimodaonhan. Mong Ban quản trị giúp đỡ ạ.