Cậu tìm ngựa bay ư? Ngựa bay tiếng Tây gốc Hy lạp là Pegasus, Đại úy quân đội Liên Xô Kim Nhựt Thành vớ được dùng làm biểu tượng cho nước Cao Ly Bắc gọi là con Thiên lý mã. Vậy muốn có Pegasus chỉ cần sang Triều Tiên, giả vờ mua bom nguyên tử nhưng lại tẩu một cái tượng thiên lý mã ở đại quảng trường Bình Nhưỡng về là xong. Tất nhiên là chớ để gã Un nó thấy đòi lại thì hại đến bang giao hai nước đó. Nếu thấy nặng quá thì mua trong cửa hàng lưu niệm lấy dăm con xinh xinh, mà chọn con gầy gầy kẻo béo quá bay chậm, Tàu nó quen tay bắn hạ ngay đó. Đem về rồi muốn kho muốn nướng hay đem thờ đều được cả.