Vậy là lời nguyền:" rằng ai giết đủ 99 đàn bà chửa đem làm lễ vật dâng thần thì sẽ lấy được vàng bạc châu báu mang đi" bà chửa chính là lúa làm đòng đòng cũng giống như truyện trạng Việt Nam "cứu người chết giết người sống" ( là nhổ mạ trồng lúa). Vậy là giải được huyền thuật để lấy của chỉ cần 99 đòng đòng lúa. Còn ai nghĩ là giết 99 bà chửa thì không lấy được của mà còn tạo nghiệp nữa. Bởi vậy sống trên đời phải có tâm.