Chào các lão tiền bối.

Trước có vài lần đi giúp cho 1 sư thầy giảng đạo (kiểu làm ctv, quét nhà, vệ sinh, xếp bàn ghế....) Thầy này giảng cho rất đông người nghe. Mình cũng ngồi nghe nhưng chưa đủ duyên để thu nạp hết, chỉ gợi lên trong mình 1 thắc mắc về 1 Danh Từ mà sư Thầy hay sử dụng, đó là TÂM. Sau Quen mới đi hỏi 1 vài người đi theo sư thầy đó về Tâm, nhưng trả lời ko được "thực tế" lắm, cái quen hỏi trên facebook của sư thầy thì vẫn bị khuất câu trả lời trực tiếp.

Vài lí do như vậy nên trong si nghĩ có điều bâng khuâng chưa đc sáng tỏ. Mang lên trang thegioivohinh mong được nghe giảng giải từ những lão tiền bối về Linh Hồn - Ý Thức - Tâm nó là thế nào a5h.

Xin cảm ơn và moong được học hỏi.