Khondung Ratna Vajra Sakya Rinpoche sinh vào ngày 19 tháng 11 năm 1874, tương ứng với ngày 5 tháng 10 Tạng lịch ở Dehra Dun, Ấn Độ. Ngài là con trai lớn nhất của Đức Sakya Trizin và là thành viên của gia đình Khon cao quý - gia đình đã thành lập trường phái Sakya vào thế kỷ mười một và mười hai. Kể từ khi còn nhỏ, Ngài đã tiến hành việc tu luyện miên mật theo truyền thống dành cho các bậc trì giữ truyền thừa. Ngài nổi tiếng vì sự thông minh và sáng tỏ trong giáo lý và vốn tiếng Anh trôi chảy.


https://www.facebook.com/KimCuongThuaVajrayana/