Năm Dậu này 28 tuổi, sao La Hầu chiếu mệnh. La Hầu thuộc mộc, là 1 hung tinh, khắc mệnh thổ nên là 1 năm không thuận lợi, buồn chán, hao tiền tốn của. Hạn chế xử dụng màu đen. Không qua ao hồ sông biển khi sóng to gió lớn, đi mưa, vì dễ bị thủy tai, đừng mưu lợi những gì thuộc về thủy.

Đại hạn 10 năm hiện tại (25->34 tuổi) ở cung Phúc là đại hạn khắc xuất : tham vọng và nguyện vọng lớn nhất là kiếm tiền.
[tuổi dần ngọ tuất tam hợp hỏa, đại hạn tị dậu sửu tam hợp kim là khắc xuất : gặp nhiều khó khăn trở ngại, nhưng nếu có nhiều nổ lực và cố gắng phấn đấu thì cũng sẽ vượt qua ..

Năm Dậu, Tiểu hạn là hạn Thiên Không : mưu tính chuyện gì cũng gặp trắc trở buổi đầu. Thường bất lợi trong quan hệ với người khác, dễ phát sinh tranh cãi, bị lừa gạt, bị phản bội, đừng gây thêm phiền muộn cho gia đình, cho người thân.
Mưu tính việc gì không trì trệ thì cũng bị kéo dài, cứ phải ‘động’, nhưng ‘động’ cũng chẳng thấy hanh thông. Đang ở chỗ nào thì cứ phải ở yên chỗ đó, nếu di chuyển thì tổn hao lộ phí.