Nhớ 15 năm trước mình cũng như bạn timphat bây giờ, một thời sôi nổi!