Thiên Chúa Thánh Mẫu gồm 2 cuốn : Quyển Thượng và quyển Trung, mà chúng tôỉ hiện có trong tay Bản Nôm. Có thể gồm quyển Hạ nữa chăng ? Vì nếu dã có Thượng ( Nhất ) và Trung ( Hai ) thì tất phải có quyển Hạ, hay quyển chót nữa.
Nếu có được cả 3 cuôn, thì Thiên Chúa Thảnh Mẫu là bộ Thánh Mẩu Học dã có từ trung tuần thế kỷ 17, gồm cả những luận cứ trình bày lòng tôn sùng Đức Mẹ, và những chỉ đạo thực hành lòng tôn sùng đó.
Thiên Chúa Thánh Mẫu Quyển Thượng
NXB Giáo Hội Công Giáo 2002
Gieronimô Maiorica
256 Trang
Nguồn : sachviet.edu.vn
File PDF_SCAN
Quyển Thượng:
Code:
https://drive.google.com/open?id=0B6w5xPecTJv7dDVSNmN5T0dncU0
Quyển Trung:
Code:
https://drive.google.com/open?id=0B6w5xPecTJv7Z3pzbE5jWmVUOU0