Hungisu chắc bên vutruhuyenbi.com hả.Phái nay hôm bữa có người vào nick COLONY và hỏi co theo học pháp không nhưng COLONY còn đang suy nghĩ
Dạ đúng vậy huynh COLONY à. hungisu là thành viên của TGVH, và mới xin điểm đạo theo hệ thống của thaygia. Thân mến