Luật nhân quả bất quá cũng chỉ là luật âm dương thôi,đâu có gì huyền bí.

Thiện :
Mất nhiều được nhiều.
Mất ít được ít.
Không mất không được.

Ác :
Được nhiều mất nhiều.
Được ít mất ít.
Không được không mất.