Có thể a ta ko biết đến phật pháp nhưng anh ta có hiểu, có biết đến những gjas trị cần có của người văn minh hiện đại, ấy là chưa nói đến căn cơ của anh ta tốt có thể quán xét được 12 nhân duyên đó bạn ơi.