hihi NN un con này la sư tử cái châu phi em un, em nhin nhầm un NN raaz, có thể các em dươc học Phật Pháp, nên nghi đon giản r8ang ngươi bạn này là nguoi bạn tốt cung chi như lên xuông cỏi người , Nhung đều tỷ muôn nói ko fa3i chổ đó, 1nguo7i chưa từng học phật, em bik ngươi ban tỷ noi này là ai ko NN raaz, la Hoàng thái tử DUbai raaz,,hihi.. diêu tỷ mên ơ ban tỷ la tuy ko biek Phật pháp là ji, nhung con ngươi và t6am hồn ,lương thiên, yue thuong động vật và con ngươi, r6at thương con người, nhưng em thây x3 hôi ko, như việt nam, nhiu sư thầy học Phật,nhung lai lam nhung viêc ko ra ji, ... và nhưng phật tử thi chìm vào tranh đấu hơn thua, vô ích , lảng phì 1 nagy giời raaz.
tranh luân vì 1 quan điểm , 1 c6au nói, 1 đoạn kinh, hay thei62n, tịnh mật, cung nahu tranh luận , thanh cải nhau, bất dồng ý kiến,,, hihi,..
vây NN nghi có ngạc nhiên ko, lạ ko, khi 1con người sinh ra thiên lương ch6an thành,,, vi vay sau nói anh ta ko co ji đươc raaz,, hihi,,, NN hieu ra vân đêe tỷ noi chưa,,,