Việc Chính phủ TQ đàn áp PLC. Điều đó là sai, hoàn toàn sai, và những kẻ gây ra tội ác đó đều phải trả giá đắt. Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa PLC là hay ho tốt đẹp. Thế giới này tồn tại không phải 2, mà là 3 thái cực tức là 3 thế lực vô hình. Một là quỷ: đầu độc, cướp bóc, chém giết, giết chóc, chiến tranh phi nghĩa; như quỷ khủng bố, quỷ chính quyền Bắc Kinh. Hai là thần thánh, là tôn giáo chính giáo nói chung, hướng đến tồn tại và phát triển. Và thứ 3 là bọn giả thần lộng quỷ, là ma: dối trá, lừa đảo, gây rối, phá hoại, hãm hại. Đại diện tiêu biểu nhất của bọn ma đương nhiên PLC. 3 thế lực trên luôn đấu đá không ngừng, và con người chính là vật chủ, là trung gian chịu tác đông. Cả quỷ và ma tuy hanh động việc làm khác nhau nhưng đều có 1 điểm chung.Đó la vi phạm luât,luật chung của tất cả.Đó là luật nhân quả.