Từ ngày thầy Thiên Minh giảng bài này. Cô Yến chỉ biết lắng nghe và từ đó đến nay, cô chỉ im lặng mà không bàn tiếp về chủ đề mà cô đã nhỡ bàn trong video trên được chia sẻ bởi bạn Nhật Nam.

Tôi thấy những ý kiến của Thầy Thiên Minh rất thuyết phục, có căn cứ và rõ ràng khiến tôi nghe xong mà phải 'tâm phục'.

Có lẽ cô Phạm Thị Yến cũng đã tiếp thu đến từng lời giảng của thầy Thiên Minh?