Hôm nay mới có có có cơ hội vào chơi. Lâu quá không gặp bạn. Vẫn khỏe? Thật ra, không phải ma quỉ nào cũng ở trong lãnh thổ giới hạn của nó. Thường thì ma nó yếu hơn quỉ nhiều. Mặc dù cũng có những con ma nó dữ không thua gì quỉ.

Ma thì nhiều khi còn bị giới hạn, chứ quỉ thì nó đi dâu cũng được. Vì sao? Vì quỉ nó không phải sanh trong cõi giới này giống con người. Ma thì từ người, hoặc tù thú vật mà ra. Tuy nhiền, nếu có “duyên” với tụi nó thì nhiều khi mình đi đâu tụi nó cũng theo mình để làm “bầu bạn” cho vui. Cũng vì thế mà nhiều khi có người bị theo rồi thì cho dù mình dọn nhà đi bất cứ nơi nào nó cũng theo mình. Có người đang sống ở căn nhà vô cùng yên tỉnh, hảnh phúc, bỗng dung cho bạn, hay người mình quen biết về ở thì hiện tượng “ma quái” bổng dung xuất hiện.

Thân
NN